dẫn đầu thị trường: Doanh số iPhone X dẫn đầu tại nhiều thị trường