dân chơi: Hàng chục nông dân miền Tây mang trâu đi đấu ăn tiền