dân chơi: Hải Phòng: Liên tiếp phát hiện hàng chục 'dân chơi' mở tiệc 'đá' trong các quán karaoke