dàn cảnh bắt cóc con: Video: Nhân chứng kể lúc 2 con gái của Việt kiều Mỹ bị bắt cóc