dàn bê tráp nhảy giữa đường: Dàn bê tráp mở nhạc sàn nhảy loạn đường ở An Giang