đầm hoa súng: WSJ: Trung Quốc không muốn đàm phán thương mại 'khi bị chĩa súng vào đầu'