Đám cưới cổ tích: Từ chối uống rượu ở đám cưới, 6 thanh niên bị đâm gục