đâm chết người: Đến nhà người tình thăm con riêng, bị trai làng đâm chết