đâm chết người: Thua độ bóng đá, ngáo đá đâm chết vợ