đấm bốc: 'Quái vật' bọc thép Nga khiến kẻ địch khiếp đảm trên chiến trường