Đại sứ quán: Thông tin về người Việt trong vụ xả súng tại Pháp