Đại học Stanford: Nhà giàu Mỹ chạy hàng triệu đô cho con vào ĐH Yale, Stanford thế nào?