đặc khu kinh tế: Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

  • Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

    Luật Đặc khu sẽ trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp

    Về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng, UBTVQH sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.

  • Xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh

    Xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh

    Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh.