đặc khu kinh tế: Được 'đổ' vào 70 tỉ USD, khu kinh tế Vân Đồn sẽ ra sao?

  • Được 'đổ' vào 70 tỉ USD, khu kinh tế Vân Đồn sẽ ra sao?

    Được 'đổ' vào 70 tỉ USD, khu kinh tế Vân Đồn sẽ ra sao?

    Trong giải pháp về đầu tư vốn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn từ năm 2018 đến 2050, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, dựa trên các kịch bản phát triển và tỷ lệ tăng vốn đầu ra của ngành và tăng trưởng GRDP yêu cầu, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là khoảng 70,2 tỉ USD.

  • Một ngày tăng giá 15 tỷ: Điên cuồng đặc khu, cơn sốt lịch sử

    Một ngày tăng giá 15 tỷ: Điên cuồng đặc khu, cơn sốt lịch sử

    Trước thông tin Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) sắp trở thành đặc khu kinh tế, nhiều khu đất nông nghiệp được “phù phép” chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở rồi phân lô bán nền trái phép với giá cao ngất ngưởng.