cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh vắng mặt tại phiên phúc thẩm vụ đánh bạc