cứu người trong căn nhà cháy: Cảnh sát phá cửa cứu 3 người trong căn nhà bốc cháy dữ dội giữa khuya