cứu người trong căn nhà cháy: 'Người hùng' lái xe tải tông sập cửa căn nhà rực lửa nói gì?