cứu hộ Thái Lan: Campuchia nói hộ chiếu của cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck là giả