cứu con khỏi đám cháy: Bố giải cứu con thoát khỏi đám cháy Sài Gòn qua điện thoại