cựu binh: Những vật dụng 'chết người' gây nổ trong ô tô dưới trời 40 độ