cúp quốc gia: Điểm thi THPT quốc gia của 10X ghi tỷ số World Cup vào giấy nháp