cúp quốc gia: Những quốc gia không thể xem World Cup vì bản quyền quá đắt