cúp quốc gia: Chuyên gia bóng đá Australia: 'Việt Nam sẽ là thế lực mới của bóng đá châu Á'