Cup C2 Châu Âu: Clip: Suso tỏa sáng, Milan có điểm rời xứ sở bò tót