cướp tiệm vàng: Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội