cướp tiệm vàng: Bộ đôi 'Thịnh Vượng' và màn 'khoét vách' tiệm vàng trong đêm