cướp tài sản: Hà Nội: Đã bắt được tên trộm 'kỳ cục' mất 1 tiếng đồng hồ để lấy chiếc xe điện