cướp ở Đà Nẵng: Bắt nhóm thanh niên chuyên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng