cướp ở Đà Nẵng: Vụ cướp cửa hàng Viettel: Chủ tịch Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án