cuồng ghen: Khi trở về trong đêm Noel, tôi thấy người yêu đang ngồi cùng một cô gái khác và cả hai đều miễn cưỡng