cúng gia tiên ngày Tết: Ưu tiên người già, trẻ em ăn đồ cúng ngày Tết: Sai lầm!