Cụm lực lượng Hải quân 4: Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra Cụm lực lượng Hải quân 4 bắn đạn thật