cục thuế TPHCM: Cục Thuế TPHCM nói gì khi bị Uber kiện?