Cục Nghệ thuật biểu diễn: Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì sau khi Phạm Anh Khoa họp báo xin lỗi?