Cục Nghệ thuật biểu diễn: Cục Nghệ thuật biểu diễn nói gì trước những ồn ào của Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu