Cục hải quan: Sốc: Không 1 chiếc ô tô nào từ Ấn Độ, Indonesia vào Việt Nam