Cục hải quan: 'Mất' 5.600 tỉ đồng vì ô tô nhập khẩu miễn thuế