Cục hải quan: Hải quan lên tiếng việc bán đấu giá hơn 168 tấn thịt trâu đông lạnh