Của quý lớn nhất thế giới: Người đàn ông có 'của quý lớn nhất thế giới', đến mức hủy hoại cả sự nghiệp