Của quý: MC Quý Bình: Buồn và xấu hổ trước hành động của Trường Giang