CSGT: Người vi phạm giao thông nói 'CSGT bắn', công an nói 'súng bị cướp cò'