Conte: Chelsea giải cơn khát bằng trận đại thắng Brighton