công vinh: Chấm điểm Việt Nam vs Jordan: Vinh danh các chiến binh áo đỏ