công vinh: Tướng Vĩnh, tướng Hóa cùng đồng phạm sẽ hầu tòa vào tháng 11