công vinh: Vụ 'Thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong': Bác sĩ trực cấp cứu nói gì?