công ty PNJ: Bà Nguyễn Thị Cúc từ nhiệm Thành viên HĐQT PNJ