công ty Phương Trang: Đại án TrustBank: VKS bác bỏ toàn bộ nội dung bào chữa của các luật sư