Công ty Jade Royal: Phạt công ty đón khách Trung Quốc trái phép 300 triệu