công trình xây dựng: Mũi khoan nghi rơi từ công trình đang xây trúng xe Mercedes