công trình xây dựng: Việt Phủ Thành Chương gây ồn ào được xây dựng cầu kỳ thế nào?