Công nhân đình công: Không được trả lương Tết, nghìn công nhân bao vây công ty