Công nhân đình công: Xét xử vụ chạy thận khiến 9 người chết: Luật sư nhận định kết quả có lợi cho BS Lương