Công Lý và bạn gái: Người yêu bị nói giỏi 'diễn' và đây là câu trả lời của Công Lý