Công Lý và bạn gái: Công Lý: 'Tôi chưa cưới vì sợ đổ vỡ lần nữa'