Công điện: Phát điên vì đầu tháng đã gặp chủ tiệm bán hàng online vừa 'nhây' vừa 'hãm', cộng đồng mạng cười bò với...đỉnh cao bán hàng