Công điện: (NÓNG) Bộ Công an lại lên Điện Biên, đang khám nhà vợ chồng Bùi Văn Công