Công điện: Hà nội: Bị điện giật khi đang xây nhà, người thợ xây tử vong thương tâm