công bố điểm thi: Hơn 50% bài thi Toán lớp 10 ở TP HCM dưới trung bình