công an xã: Chụp kỷ yếu lớp 12 đến khi chuẩn bị vào đại học vẫn chưa có ảnh, nam sinh tố nhiếp ảnh gia làm việc thiếu trách nhiệm làm dậy sóng cộng đồng mạng