Công an quận Sơn Trà: Nhóm cướp nhí thực hiện hàng loạt vụ trấn lột tài sản ở Đà Nẵng