Công an Lâm Đồng: Hà Nội: 'Tá hỏa' khi phát hiện trong hộp phô mai hoa quả Kids mix có dị vật