Công an Lâm Đồng: Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng chai nhựa làm những thứ đồ này