con trai Phạm Băng Băng: Em trai Phạm Băng Băng được bồi thường vì tin đồn là con rơi của chị