Con nghiện: Phương Thanh kể chuyện em trai nghiện hút và lý do đặt tên con gái là Bùi Hà Nghi Phương