Con nghiện: Yêu nhầm con nghiện, tiểu thư 18 tuổi bị cưỡng hiếp, đánh đập đến chết