con gái Quách Phú Thành: Lần đầu lộ diện hình ảnh hiếm hoi của con gái Thiên vương Quách Phú Thành