Cổ vật: Hà Nội: Người phụ nữ tử vong ngày mồng 1 Tết sau khi có vật lạ tẩm xăng được ném vào nhà