cơ trưởng phi công Vietnam Airlines: Mỗi giờ làm việc trên không, phi công Vietnam Airlines được trả bao nhiêu tiền?