cơ sở hạ tầng: Video: Cuối năm, đường vào cảng Cát Lái kẹt xe từ trưa đến tối