cơ sở hạ tầng: Thu nhập 500 triệu: Thừa tiền mua ô tô vẫn phải đi xe máy