cổ phiếu VPB: Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?

  • Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?

    Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?

    Với số lượng cổ phiếu VPB của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank và người nhà đang nắm giữ là 209,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,4% vốn điều lệ ngân hàng này, tài sản chứng khoán của ông Dũng hiện tại khoảng 5.431 tỷ đồng.